Ta Bây Giờ…

Ta bây giờ đã già rồi đó
Chuyện ngày xưa có nhớ gì đâu
Cũng như sợi khói bay mau
Khép trang dĩ vãng qua cầu tử sanh

Ta bây giờ chí thành học Phật
Sống hôm nay cho thật tròn đầy
Biết mình luôn có điểm sai
Nên hay sám hối khi ai chỉ đường

Ta bây giờ cũng thường mến trẻ
Nên biết thêm cặn kẽ PC
Cho nên cuộc sống hôm nay
Có trăm ngàn sắc còn hay chi bằng

Ta bây giờ sống lành một chút
Tiếc từng giây từng phút đang trôi
Để mai nhắm mắt lìa đời
Không hề hối tiếc thảnh thơi sen hồng

Ta bây giờ trong lòng hoa nở
Đóa vô ưu hớn hở tỏa hương
Nhìn quanh tất cả đều thương
Là anh là chị cùng tương trợ hoài

Ta bây giờ mỗi ngày hay nghĩ
Sao cho hơn một tí hôm qua
Từ bi hỷ xả đó mà
Thị phi quên hết đó là Thầy trao

Ta bây giờ không nao không núng
Tỏ đường đi thật đúng pháp mầu
Lời Thầy và Tổ hiểu sâu
Từng giây áp dụng thật mau đó mà

Ta bây giờ dẫu già rồi đó
Dĩ vãng quên nhưng nhớ lời Thầy
Tứ hoằng thệ nguyện mỗi ngày
Yêu thương tất cả chắp tay thật lành

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.