Nếu Đã …

Có đầu óc khoa học thì nên thực nghiệm,
Đừng suy luận theo giả thuyết,  y cứ lý giải ai
Sống trọn vẹn tỉnh thức để học những lầm sai
Nhận thức đúng đắn khi quân bình tình thương, trí tuệ
Hiểu được nội tâm mình, con đường tối ưu vi tế
Nụ cười bao dung hay chút chua chát nhíu mày?
Kịp thời chỉnh sửa thái độ thích hợp ngay
Mới có thể xuyên suốt, sâu sắc kinh nghiệm nội tại!

Bản chất đời sống, là bọt nước trên dòng chảy
Thế giới này là sự kết hợp của có và không
Cho nên đôi lúc chỉ hoà chứ không đồng
Cần biết sợ … vòng luân hồi vô thủy dài lắm !
Cái giá kiểu tu thế nào phải dựa đích nhắm
Nếu còn phàm phu, cẩn trọng chớ vội tin mình
Luôn tinh tấn học hỏi với phương cách thông minh
Chẳng có thể điều gì là hằng số bất biến
Tâm mình cũng chẳng ngoại lệ … luôn động chuyển (1)

Huệ Hương

________________________

(1) Đức Phật đã cho rằng “Sự tu dưỡng và hoán chuyển nội tâm là bổn phận quan trọng nhất khi còn là chúng sinh “
“Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó không bị dính những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. Một đệ tử thánh thiện được chỉ dạy hiểu được điều này đúng như nó là. Vì vậy, đối với người ấy, có sự tu dưỡng tâm.”

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.