Văn Hoá Cần Phẩm Hơn Lượng!

ChatGPT viết sách 60.000 từ trong 20 giây và lo ngại của Chủ tịch Alpha BooksChatGPT viết sách 60.000 từ trong 20 giây và lo ngại của Chủ tịch Alpha Books

Từ khi trí tuệ nhân tạo (AI) có mặt, nhiều người lo ngại
Việc nghe pháp thoại và học kinh sách ảnh hưởng gì ?
Không thể dùng thời gian rất ngắn thẩm thấu chi chi
Khi tư duy và chú tâm cần khoảng yên lặng, cô tịch

Hơn thế nữa… hãy nghe danh nhân Jules Payot (1)
Đọc kinh sách, nghe pháp thoại phải nhiều lần
Nhất là chú giải… ý nghĩa rộng từ nguyên văn
Tôn giáo, văn hoá luôn cần phẩm hơn lượng!
Trộm nghĩ …
Tư duy, chiêm nghiệm lời kinh giúp nuôi dưỡng
Giá trị tâm linh phải mật thiết cảm ứng nhau
Tiếp xúc, sáng tạo khuynh hướng chuyên sâu
Ưu, khuyết điểm sẽ đối chiếu và thận trọng
Khiến lòng nhẹ nhàng, phấn khởi, trong sạch!

Trí tuệ nhân tạo ơi, …thách thức sự truyền trao
Vì chính người xem mới xét đoán đúng thế nào
Và thú vị nhất khi cảm nhận rung động
Tư tưởng dồi dào thâm thuý … tri kỷ trong mộng !

Huệ Hương

___________________________
(1) Nếu cho tôi sống lại thời còn trẻ, tôi chỉ đọc toàn sách hay do vĩ nhân trong tư tưởng viết ra, tôi đã trả giá quá đắt cho kinh nghiệm phung phí vào những tác phẩm không giá trị rối bời.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.