Đêm Đọc Kinh Thơ

Thầm đọc bao lần Chú Đại Bi
Mật ngôn thâm diệu lý tương tri
Đêm đêm bảy biến kinh trầm lắng
Như thuở yêu em chẳng hiểu gì

Ngày ấy làm thơ cá nghe kinh
Sư ông gõ mõ suối tâm minh
Bởi không chấp tướng mà nghe tánh
Nâng áo hoàng hoa quán tuyệt tình

Yêu Chú Đại Bi vì chẳng hiểu
Không gian tròn vẹn bởi xa vời
Nắng vàng mây trắng tình chung thủy
Mãi mãi bên nhau chẳng một lời

Em ngủ lá sen xanh đáy mắt
Mảnh hồn du tử mịn như tơ

Yêu nhau chỉ sợ tình xao động
Mái tóc trầm hương xỏa dại khờ

Em nhé kinh ơi tình tri kỷ
Chuông ngân khánh điểm mõ gieo duyên
Trang kinh liễu nghĩa vì không tiếng
Có chữ lời không niệm tứ thiền

Kinh văn không hiểu mà tâm cảm
Lời chú thiên tiên vọng xuống trần
Chiếm ngự lòng ta là cõi tịnh
Không lời mà thấu cảm trọn thân tâm

Đêm trăng Phật Đản 2567. Cali 2-6-2023
Trần Kiêm Đoàn ̣( nguồn thuvienhoasen.org )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.