Nghệ Thuật Sống Với Chánh Pháp – Tĩnh Tâm & Giữ Chánh Niệm

Nghệ thuật sống với Chánh Pháp

Hãy mang hết vốn liếng những gì mình có!
Gửi vào kho tàng Chánh pháp, chắc chắn bình yên
Đón nhận nhiều món quà hữu dụng thiêng liêng
Mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cho nhân loại!

Do hoàn cảnh xã hội, bao não phiền bất toại !
Được trí tuệ hướng dẫn cuộc sống sẽ thăng hoa
Thiện lành hạt giống nở rộ dào dạt trong ta
Hoàn cảnh sai sử,
… khả năng lôi kéo không còn chủ động!

Một cái nhìn sâu sắc giúp phục hồi vững mạnh
Đổi mới cuộc đời với nhận thức được bản thân
Tin sâu nhân quả nghiệp báo, lý duyên sanh
Hiểu Bát Chánh Đạo, Vô Thường, Khổ, Vô ngã

Chương khó nhất của nghệ thuật sống
được thông qua … dù vất vã !
Được trau dồi bằng thiền định mỗi ngày
Chỉ, Quán song hành, phương tiện an tịnh đây
Kho tàng Chánh Pháp xứng đáng để ta tin tưởng!

Ánh sáng vô lượng quang tỏa ra muôn hướng!
Bao dung độ lượng hơn và biết cảm thông
Chia sẻ niềm vui thiên hạ …tự nhủ lòng
Nghệ thuật sống kiệt tác, đến từ Chánh pháp!
Nghiệm rằng :
Tuệ giác và từ bi như chim với đôi cánh!
Bay vút xa giữa bầu trời rộng thênh thang
Chân, Thiện, Mỹ đầy đủ trong kho tàng
Cười với cuộc đời …
trưởng thành nhờ thay đổi tư duy, quan kiến!
Sức mạnh tiềm thức lại nằm trong Chánh Niệm!

Huệ Hương

__________________________

Tĩnh tâm & Giữ Chánh niệm !

Sám Pháp Đại Bi luôn hộ trì
Sâu vào kinh tạng quyết nhớ ghi
Thọ quan trai giới … Bồ đề hạnh
Đền Tứ Ân không hạn lượng kỳ
Nguyện thần lực Quan Âm quảng phát
Đời đời chiết phục nhiếp tâm quy
Tĩnh tâm, Chánh niệm từng giây giữ
Trí tuệ hiện tiền soi sáng BI.

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.