Thiện Ác

Trước chánh điện hai ông thiện ác
Một hiền lành , một khác dữ dằn
Tuy hai cùng một thiện tâm
Chung tay gìn giữ thiền lâm đó mà

Cũng như vậy Ta Bà chốn đó
Người dễ dàng , người khó .. có luôn
Nhưng khi đã quyết một lòng
Con đường tu tập phải tròn nguyện xưa

Cũng như vậy trời mưa hay nắng
Chấp nhận dầu bị mắng vẫn cười
Biết rằng lời nói gió bay
Bận lòng để ý sẽ say não phiền

Cũng như vậy đời duyên thuận nghịch
Để ý gì người lịch lãm đời
Trên môi nhẹ nét môi cười
Hiểu không cũng tốt có gì để tâm

Cũng như vậy âm thầm thiện ác
Chỉ là hai mặt khác nhau cửa chùa
Biết nhìn thiện mấy cho vừa
Còn không dữ ác có thừa kẻ hư

16/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.