Những Hạt Mầm An Vui..

Cần gửi chút yêu thương
Để tình người ấm lại
Cần đôi phút khờ dại
Để lòng mình vô ưu.

Cần trải chút tâm Từ
Để chan hòa cuộc sống
Cần lặng dừng xao động
Để cảm nhận bình yên..

Cần về với thiên nhiên
Để nghe hồn tươi mát
Cần sống đời mộc mạc
Để tâm tình thanh cao..

Cần biết tặng, biết trao
Để đời không vô vị
Cần đối xử tế nhị
Để ta, người thăng hoa.

Cần dung thứ, bỏ qua
Để mai kia còn gặp…
Cấn biết sống tự lập
Để trưởng thành, vươn lên.

Cần chân cứng đá mềm
Để bước cùng gian khó..
Cần đôi khi bày tỏ
Để thôi niềm cách ngăn..

Cần biết Phật, Pháp, Tăng
Để tâm đăng tỏ rạng
Cần lấy thiện làm bạn..
Để lối về an vui..

Cần biết tiến, biết lùi
Trên con đường danh, lợi
Cần biết luôn làm mới
Tháng ngày hạnh phúc hơn..

Cần biết sống tri ơn
Để vẹn câu tình nghĩa.
Cần nếm mùi dâu bể
Để quay về Giác tâm.

– Tâm ta ra làm sao
Đời mình như thế ấy
Vậy nên cần gieo cấy
Những hạt mầm an vui…

Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.