Làm thế nào để có nền hoà bình thực sự

PHÁP TỪ TRONG LỄ KHAI MẠC

LỄ HỘI PHẬT NGỌC CỦA CỘNG ĐỒNG PGVN BẮC CALIFORNIA, NGÀY 03.10.2010

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, quý đồng hương và thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện hôm nay,

Lịch sử cho thấy, vì khác biệt tôn giáo, văn hóa, ý thức hệ, quan điểm chính trị; vì quyền lợi của chủng tộc, lãnh thổ, kinh tế, v.v… nhân loại đã trải qua những cuộc tranh chấp, xung đột, từ cấp độ nhỏ ở quốc gia đến cấp độ lớn của châu lục, thậm chí dẫn đến chiến tranh thế giới. Bao nhiêu nhân mạng, tài sản cá nhân hay tập thể, cũng như tài nguyên chung của hành tinh, đã bị tiêu hủy một cách oan uổng, phi lý cho các cuộc chiến tranh trong quá khứ, trong hiện tại, và cũng chẳng có giới hạn nào trong tương lai.

Với những hậu quả tang thương đổ nát từ chiến tranh, nhân loại đã học được gì, và đã làm gì để cứu vãn nhân mạng, bảo vệ thế giới? – Chúng ta thấy, cho đến thế kỷ 21, nhân loại vẫn phải tiếp tục đối diện với nhiều thử thách, nhiều vấn nạn và sự đe dọa của chiến tranh, khủng bố, xung đột quyền lực. Vì vậy, ước vọng cho một nền hòa bình thế giới trở thành ước vọng chung của tất cả chúng ta, của gia đình nhân loại.

Và thưa quý liệt vị, ước vọng đó vốn là một phần trong đại nguyện của người Phật tử từ ngàn xưa đến nay là: chuyển hóa tâm thức con người từ phàm phu bước lên hàng Thánh, chuyển hóa nhân gian loạn động thành tịnh độ phước lạc. Đại nguyện này có thể được triển khai một cách thiết thực và gần gũi với ước vọng hòa bình của nhân loại hiện nay như sau:

– Hòa bình đối với tự thân: giảm thiểu tham muốn bằng giới; chế ngự sân hận bằng thiền định; hóa giải những cuồng vọng si mê bằng trí tuệ giác ngộ.

– Hòa bình đối với con người: không tham lam chiếm đoạt sở hữu của người; không hận thù, không bạo động và làm tổn thương mạng sống của kẻ khác; không cố chấp, không thành kiến đối với quan điểm và niềm tin của kẻ khác.

– Hòa bình đối với hoàn cảnh: nghĩ đến nạn đói lạnh, cơ cực, thiếu thốn của kẻ khác, không tiêu xài phung phí dù là của riêng; tập giảm thiểu mức thụ hưởng của mình để có thể chia sẻ với tha nhân; bảo vệ môi trường xanh của hành tinh, không tiêu thụ lãng phí và hủy hoại tài nguyên chung.

Kính thưa quý liệt vị,

Thay mặt cộng đồng Tăng Ni Phật giáo Việt Nam Bắc California, xin được mạn phép nói rằng, Phật Ngọc hiện diện tại đạo tràng Chùa Kim Quang, Sacramento hôm nay, là biểu tượng thiêng liêng cho ước vọng hòa bình của nhân loại; là sự biểu đạt cao đẹp của Phật giáo đồ đối với niềm phúc lạc chân thật của con người và cuộc đời; nhưng nếu bản thân mỗi người chúng ta không nỗ lực thực hiện 3 phương thức hòa bình của Phật giáo nói trên, thì sẽ không có nền hòa bình nào đến với thế giới này. Hòa bình phải được bắt đầu từ bản tâm và hạnh nguyện của chính chúng ta, không phải được ban phát từ bất cứ ai, bất cứ thần linh hay ngẫu tượng nào bên ngoài.

Nói như thế, chúng tôi muốn nhắc nhở quý thiện nam tín nữ đến chiêm bái và cầu nguyện trước Phật Ngọc rằng, những lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có nghĩa là cùng gia tâm vào ý lực chung của Phật giáo đồ trên toàn thế giới, nhưng điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải thực hiện hòa bình đối với tự thân (không tham, không sân, không si), đối với con người (bố thí, thương yêu, cảm thông), đối với hoàn cảnh (thiểu dục tri túc, san sẻ lợi ích với kẻ đói thiếu, không phung phí tài nguyên của hành tinh). Được như thế thì thân và tâm chúng ta tương hợp với các phẩm tính cao đẹp của Đức Phật, đồng thời đối xứng với Phật Ngọc Vì Hòa Bình Thế Giới.

Trong ý niệm như thế, tôi xin thành tâm cảm niệm công đức của đạo hữu Ian Green đã mang Phật Ngọc đến với nhiều đạo tràng, nhiều quốc gia, khơi dậy niềm kính tín của người Phật-tử hay không-Phật-tử đối với Đức Phật, cũng như nối kết những tâm lành ở khắp nơi đối với nền hòa bình thế giới.

Tôi cũng không quên cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo thiện duyên cho Phật tử gần xa được chiêm bái, tu tập, hành trì phước thiện nơi đạo tràng trang nghiêm này, cũng như đã cho tôi được vinh hạnh thay mặt chư tôn đức Tăng Ni, nói lên cảm nghĩ chân thành của một lão tăng đối với ước vọng hòa bình chung của dân tộc và nhân loại.

Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát Ma ha tát

Sa môn Thích Thắng Hoan

http://www.trungdao.net

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.