Chùa ở các nơi trên thế giới…

Carrying the simple garb of a monk, more than 30,000 men spread out across the plaza in front of Dhammakaya’s Cetiya temple, as a lengthy ordination ceremony approaches its climax. The men will soon take their vows and then don the saffron robe that signifies their acceptance into the monkhood. Afterward, they will be assigned roles in temples across Thailand, where they will follow the sacred Buddhist precepts.

Một ước tính từ 100.000 đến 200.000 thực sự tham dự, và với hàng ngàn người xem trên mạng lưới vệ tinh của Dhammakayavà tham gia vào thiền định ở hơn 100 trung tâm trên toàn cầu.


Các nhà bếp có mặt tại sân bóng đá, chuẩn bị khoảng một tấn gạo cho khóa tu tập,có năm bữa ăn mỗi
ngày để cúng dường đến 500.000 người.

Lễ kỷ niệm hàng năm là Ngày lễ Makha Bucha với sự tham dự của hơn 40.000 người vào tháng hai ở Wat Phra Dhammakaya. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng âm lịch hàng năm, lễ hội có ý nghĩa như một sự tôn kính Đức Phật và giáo lý của mình, đó là một ngày lễ quốc gia ở Thái Lan, cũng như ở Lào và Campuchia.

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.