Thơ Xuân

Mấy độ xuân lai
nắng lên
vàng cả hiên ngoài
xuân về chim hót
gọi mùa xuân lai
             trăng lên
             chờ mãi chưa đầy
             nửa đêm trống gọi
lung lay sao trời
             nghe ra
             ngàn cõi xa xuôi
             cỏ cây sông núi
             xanh ngời mùa xuân
xuân đi
xuân lại xoay vần
mai gìa đất cỗi
mấy lần trổ bông
xuân về
giũ áo bên sông
giải mê từng cánh
mây hồng trôi xa
              hoa lê
rụng trắng hiên nhà
nắng sao còn đứng

QUỲNH MÂY

http://thuvienhoasen.org

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.