12 Tượng Đá Tông Đồ

Phương Nam dừng bước bao giờ
Neo thuyền, bờ biển đang chờ bước lên
Tông đồ tượng đá chênh vênh,
Ngàn năm sóng vỗ, nham mềm vở tan

Thời gian tượng đá bền gan,
In hình dưới nước, mây ngàn lẳng lơ
Mê hồn ai tự bao giờ
Chia tay rơi lệ mịt mờ mưa sa
Vài tượng từ giả ta bà
Những tượng còn lại mặn mà yêu thương.

Download pdf file

Minh Quang

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.