Ta Cứ Ngỡ Xuống Trần chơi Một Chốc

Nguyên Bản

” TA CỨ NGỠ XUỐNG TRẦN CHƠI MỘT CHỐC
NÀO NGỜ ĐÂU Ở MÃI ĐẾN HÔM NAY”
– Bùi Giáng

Phiên bản :

Ngồi vọng tưởng ” chế ” ra một lượt 12 phiên bản này,
xin mời cả nhà đọc cho zui !

1-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chặp
Nào ngờ đâu.. bầm dập đến hôm nay!

2-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát
Nào ngờ đâu.. bi đát đến hôm nay!

3-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút
Nào ngờ đi.. hun hút đến hôm nay!

4-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đoạn
Nào ngờ đi.. loạng quạng đến hôm nay!

5-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một thoáng
Nào ngờ ham.. mua bán đến hôm nay!

6-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu.. lăn lóc đến hôm nay!

7-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đỗi
Nào ngờ ra.. nông nổi buổi hôm nay!

8-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tí
Nào ngờ đâu.. cô nhí trói ta luôn!

9-
Em cứ ngỡ xuống trần chơi một sớm
Nào ngờ anh hàng xóm.. nhốt em luôn!

10-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tối
Nào ngờ đâu.. lạc lối đến hôm nay!

11-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một dạo
Nào ngờ lo.. chạy gạo đến hôm nay!

12-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một bửa
Nào ngờ đâu.. không thấy cửa đi zề .. !

Thích Tánh Tuệ

TheoDauNhuLai@yahoogroups.com 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.