Tuyển Tập Phật Pháp

Đôi dòng giới thiệu.

Dù xuất gia hay tại gia, tất cả người con Phật đều có chung một chí hướng, một lý tưởng tự lợi, lợi tha, tiến lên trên con đường giải thoát trong khung trời chánh pháp của đức Như Lai. Muốn được như vậy phải tinh tấn tu hành nương theo theo sự chỉ dạy của chư Phật Tổ từ ngàn xưa còn lưu lại. Có được như vậy mới vươn lên và bay cao vút như cánh chim đại bàng vượt ngàn tung gió trong biển đời nhiều bão táp phong ba và thật nhiều khổ đau hệ lụy.

Người con Phật cần chọn cho mình một pháp môn rồi hành trì miên mật để được kết quả mong muốn. Quyển sách nầy là một tuyển tập mà chúng tôi gom góp từ ba tập sách sau đây:

1) Tập 1: Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân do Thích Tịnh Nghiêm dịch ra tiếng Việt do Tường Quang Tùng Thư 5, Chùa Tịnh Luật tái bản lần thứ nhì Phật lịch 2555 TL 2011.

2) Tập 2: Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn, Đời Đường, Tỳ kheo Thiện Đạo tập ký do Thích Pháp Chánh dịch. Đây là phụ lục của quyển sách Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ do Tường Quang Tùng Thư, Chùa Tịnh Luật tái bản lần thứ nhì Phật lịch 2553 TL 2009.

3) Tập 3: Phương pháp Niệm Phật mau đến Tam Muội do Thích Phước Nghĩa sưu tập vào năm 2013.

Chúng tôi kính gởi quyển sách này đến pháp lữ bốn phương, những người hữu duyên để chia sẻ, văn, tư, tu. Chúng tôi tin tưởng đây là tia lửa làm cháy sáng ngọn đèn tâm vào căn nhà hồng trần trong thời kỳ mạt pháp nầy. Nếu có chút công đức nào chúng tôi kính xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh đều thành Phật Đạo.

Melbourne, ngày 01 tháng 01 năm 2014

Ban Biên Tập Kinh Sách Ấn Tống Chùa Quang Minh.

Down load bìa sách  BookCoverTT.pdf

Down load sách  TuyểnTậpPhậtPhap.doc

This entry was posted in Tuyển Chọn. Bookmark the permalink.