Người Ấn Độ dạy chúng ta về: “ Bốn Quy Tắc Tâm Linh”

1. Quy tắc đầu tiên là: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả.”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
2. Quy tắc thứ hai là:“Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điểu nên xảy ra.”

” Không có điều gì, tuyệt đối không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. Không. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. Quy tắc thứ ba là: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. ”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng đểbắt đầu.

4. Đây là quy tắc thứ tư, quy tắc cuối cùng: “ Những gì đã qua, cho qua“;

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.

Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả!

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.

Hãy luôn hạnh phúc.


Dưới đây là nguyên bản tiếng Anh:

The Four principles of Spirituality

https://lh3.googleusercontent.com/-7QB7aZgKG5c/TXyha2uDXrI/AAAAAAAAAd0/ymJ0scvJdPk/s400/1zptnp3.jpg

The First Principle states: “Whomsoever you encounter is the right one.”

 

https://lh5.googleusercontent.com/-iRjbn1HIFmY/TXyicDBM66I/AAAAAAAAAd4/7lI5bt7gerY/s1600/2nv9yiu.jpg

This means that no one comes into our life by chance. Everyone who is around us, anyone with whom we interact, represents something, whether to teach us something or to help us improve a current situation.

The Second Principle states: “Whatever happened is the only thing that could have happened.”

 

https://lh3.googleusercontent.com/-oy53qttxQxQ/TXyi0T7pkOI/AAAAAAAAAeA/-Rg1Ww1jwrg/s1600/m8d3ev.jpg

Nothing, absolutely nothing of that which we experienced could have been any other way. Not even in the least important detail. There is no “If only I had done that differently…, then it would have been different…”. No. What happened is the only thing that could have taken place and must have taken place for us to learn our lesson in order to move forward. Every single situation in life which we encounter is absolutely perfect, even when it defies our understanding and our ego.

The Third Principle states: “Each moment in which something begins is the right moment.”

https://lh4.googleusercontent.com/-rEaoFydPR4g/TXyjAc_aG1I/AAAAAAAAAeE/d4MNx5EXBjg/s400/IndianSpirituality-04.jpg

Everything begins at exactly the right moment, neither earlier nor later.

Fourth Principle states: “What is over, is over.”

It is that simple. When something in our life ends, it helps our evolution. That is why, enriched by the recent experience, it is better to let go and move on.

I think it is no coincidence that you’re here reading this.

If these words strike a chord, it’s because you meet the requirements and understand that not one single snowflake falls accidentally in the wrong place!

 

http://latoi.com/gdpt/tin/van-nghe/nghe-thuat-song/bon-quy-tac-tam-linh-the-four-principles-of-spirituality/4719

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.