Tỉnh Mộng

Lá ngời xanh, vườn  thao thiết tình Xuân

Mùa đang tới, cây đời thay áo mới

Nỗi buồn qua cho niềm vui ở lại

Trên mắt môi và trong trái tim người.

Buồn chi em, khi chiều phai, nắng xế

Cho trăm năm lệ nhỏ mặn môi cười

Ngày héo hắt là khi đêm mở mắt

Dâng tặng đời bao giấc mộng đầy vơi.

 

Cao Quảng Văn

http://www.daophatngaynay.com

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.