Nén Hương Kính Dâng Bái Biệt – Góc Suy Tư – Người Về Một Cõi Thong Dong

Nén hương kính dâng bái biệt !

Từng trao đổi nhiều lần qua email, họa xướng,
Giờ đây … nghen ngào không dằn nỗi đau thương,
Một nhà sư, một đạo hữu kiên cường.
Mượn lời thơ tỏ bày điều tâm huyết !

“ Góc Suy Tư ” *** đã như lời ly biệt
Vẫn còn đây … nội lực của tâm linh,
Hoàn cảnh nào cũng trọn vẹn chí hướng mình.
Hẳn phút sau cùng, đạt chân tâm như ý muốn ?

Nén hương kính dâng khi tin buồn đến muộn
Nguyện hương linh thẳng về chốn an lành
Một cõi thong dong Tánh Thiện vãng sanh
Kính bái biệt thi hữu đạo tâm thanh tịnh và trong sáng !

Huệ Hương – ***bài thơ sau cùng số 561 trên trangnhaquangduc GÓC SUY TƯ

_____________________________

Góc Suy Tư

Quán tưởng Phật đừng tham
Quán tưởng Pháp đừng sân
Quán tưởng Tăng đừng si

Quán trời đất Từ Bi
Quán Thầy Tổ cung dưỡng
Quán phụ mẫu cung kính
Quán chúng sanh hạ mình

Hãy quán cho chuyên chính
Hãy tham học minh sư
Hãy trao dồi trí tuệ
Hãy mở rộng tình thương

Dù ai lỡ bước trên đường
Quán về Đức Phật tỏ tường Chân Tâm.

Tánh Thiện

_____________________________

Người Về Một Cõi Thong Dong

Sáng nay nhận được tin buồn
Lá thu rơi rụng theo nguồn đạo tâm
Từng xướng họa rất tri âm
Bài thơ lần cuối chỉ thầm ước mong
Từ đây “ một cõi thong dong “**
Luân hồi sinh tử ấy dòng thời gian
Nhận được thơ họa bạn vàng
Xin cho khất lại … vài hàng thư sau

Huệ Hương ** một cõi thong dong là tập thơ của cố Thi hữu Tánh Thiện

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.