Bâng Khuâng

Biết đến bao giờ “Trong cái thấy chỉ là cái thấy”.
Bâng khuâng tự hỏi: tình, lý vẫn nhọc nhằn.
Tương quan liên hệ thường gặp khó khăn
Tìm thiện tri thức, chỉ giúp cho phương cách!

Bạn cười tươi… ”Nếu đừng cầu làm Thánh”
Xử sự việc đời như nước hoà tan
Hoàn cảnh thuận lợi… đừng quá chủ quan
Lão Tử tinh hoa…
“Kiềm chế, giữ cân bằng…đừng vượt giới hạn.
Sống trung thực, ngẩng cao đầu bình an thanh thản”
Lý trí, tình cảm đều có những lý lẽ riêng
Kết hợp được cả hai… ứng xử tuỳ duyên
Lá chắn an toàn nhất… Buông chấp ngã !!!

Ý nghĩ thoáng qua… sau khi từ giã
Còn thế tục phải luôn giao tiếp hàng ngày
Bổn phận, nhiệm vụ… vẹn tròn diễn đúng mỗi vai,
Văn hoá, sức mạnh nội lực…giúp kiểm soát

Yếu tố trí tuệ, đạo đức cần trong thời đại phức tạp
Tuân thủ tôn trọng tiếng nói của lương tâm
Còn phàm phu, tu thập thiện sẽ hết bâng khuâng
Không kỳ vọng, hoàn hảo như bậc A la Hán.
Chỉ cần…. hiểu đâu là việc đúng đắn cần làm!!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.