Tổ Đình Phước Huệ Thư Mời Đại lễ Phật Đản lần thứ 2647

Thư Mời
Đại lễ Phật Đản lần thứ 2647

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trân trọng kính mời:

Quý Đồng hương Phật tử đến tham dự Đại lễ Phật Đản lần thứ 2647 được tổ chức tại Tổ đình Phước Huệ
365 Victoria Street Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324

Vào ngày: Chủ Nhật 28/05/23 (10 tháng 4 năm Quý Mão)

 Đại lễ Phật Đản vào lúc 10:30 sáng
 Văn nghệ mừng Phật Đản vào lúc 12:30
 Lễ Truyền Tam quy – Ngũ giới vào lúc 13:30
 Cúng thí thực thập loại cô hồn vào lúc 15:30

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần vào niềm hoan hỉ chung của Phật giáo đồ Việt Nam trên đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ đình Phước Huệ điện thoại 02 9725 2324

Kính nguyện kiết tường

Trân trọng
Ban Tổ Chức


Tổ Đình Phước Huệ
Chương Trình Đại Lễ Phật Đản Lần Thứ 2647

Chủ nhật 28 tháng 05 năm 2023 (10 tháng 4 năm Quý Mão)
05:00 – Khóa lễ Khánh Đản
10:30 – Khai mạc Đại lễ Phật Đản lần thứ 2647 (chương trình riêng)
12.30 – Cúng Chư hương linh thờ tại Chùa.
– Dùng cơm chay đạo vị.
– Văn nghệ mừng Phật Đản.
13.30 – Lễ Truyền Tam quy & Ngũ giới
15.30 – Cúng thí thực thập loại cô hồn

Thứ năm 01 tháng 6 năm 2023 (ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão)
18:30 – Khóa lễ sám hối – Bố tát ngũ giới và bồ tát giới tại gia

Thứ hai 05 tháng 06 năm 2023 (ngày 18 tháng 4 năm Quý Mão)
20:00 – Khai giảng Khóa tu học mùa An cư tại Tổ đình (tại giảng đường và on Zoom)

Download Thư Mời, Chương Trình và Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.