Báo Hương Đạo – Số 13 – 2006

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@hoanghiem.org – Phone: 61 03 9312 5729 – Fax: 61 03 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA
Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Tin Hội Odyssey – Quang Minh

Sớ Táo Quân

Thư cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

Hạnh phúc chân thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Đưc Phật và Phật Pháp của Ngài (Song ngữ Anh Việt)

Tại sao cần có đạo Phật trong xã hội ngày nay (Cát Tường)

Danh sách ủng hộ báo Hương Đạo

Niềm đau thế hệ (Tâm Nghiêm)

Tại sao chúng ta nói về cái chết trong đạo Phật (Tường Quang)

Hoa mai với thi nhân vài thiền sư (Đồng Minh)

Xuân về ngồi đọc kinh Pháp Hoa (Văn Thân)

Tông chỉ tu học trong Phật Pháp (Phước Thuần)

Sự bình yên (Tịnh Thái sưu tầm)

Năm Tuất bàn về chữ Tuất (Thiện Nhân)

Điều kiện ắc có và đủ niệm Phật nhất tâm (Phước Nhân)

Hồi chuông cảnh tỉnh (Tịnh Lạc)

Ác lai ác báo (PVT)

Nước có thể giúp ngăn ngừa sạn thận (Diệu Ngọc & Minh Liên dịch)

Bồ tát ở đâu (Diệu Ngọc)

Đôi bạn (Viên Hướng)

Pháp đốt đèn (Diệu Tuyết)

Hạnh phúc trong tầm tay (Tảo Giang)

Ngôi chùa bên dòng sông (Tâm Hiển)

Hạnh Phúc (Võ Thị Đồng-Minh)

Làm vua bất đắc dĩ (PVT)

Lá thư Thầy (Viên Minh & Nguyên Dực)

Thoát vòng oan nghiệt (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Thư gởi chị (Tảo Giang)

Nhất quá tam (Tịnh Tiếu)

Thơ

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.