Báo Hương Đạo – Số 14 – 2006

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@hoanghiem.org – Phone: 61 03 9312 5729 – Fax: 61 03 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA

Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

WFB Common Chant (Thích Phước Tấn)

Giới thiệu Lý Thừa Nghiệp CD (Minh Quang)

Lunar New Year Festival Chùa Quang Minh (Thanh Nghiêm)

Thư cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

Hạnh phúc chân thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Chỉ một lần hoa nở (Nguyễn Văn Hiếu)

Đức Phật và Phật pháp của Ngài (Song ngữ Anh Việt)

Tại sao cần có đạo Phật trong xã hội ngày nay (Cát Tường)

Phật Niết Bàn (Hoa Quang)

Danh sách ủng hộ báo Hương Đạo

Học Phật (Thái Thông)

Chữ hiếu vua Tự Đức (Nguyễn Phú Thứ)

Xuân về ngồi đọc kinh Pháp Hoa (Văn Thân)

Nhật ký tu học (Viên An)

Giáo dục như thế nào (Tảo Giang)

Sào huyệt của quan khủng bố ở đây (Phạm Đà Giang)

Đi tìm hương đạo trong đời (Thiện Nhân)

Điều kiện ắc có và đủ niệm Phật nhất tâm (Phước Nhân)

Hồi chuông cảnh tỉnh (Tịnh Lạc)

Tuổi già (Diệu Ngọc sưu tầm)

Bồ tát ở đâu (Diệu Ngọc)

Bột ngọt (Minh Quang sưu tầm)

Cho ngày tháng qua mau (Thiện Đức)

Mẹ đâu rồi (Võ Thị Đồng-Minh)

Thoát vòng oan nghiệt (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Thư gởi chị (Tảo Giang)

Lá thư Thầy (Viên Minh – Nguyên Dực)

Nhạc Bài Niệm Phật (Lý Thừa Nghiệp)

Thơ

– Về Núi – Trang kinh Thượng Thừa – Kinh Hành (Lý Thừa Nghiệp)

– Về Nguồn – Sám Hối – Ngày Phật Đản (Viên Hướng)

– Vườn thơ Hương Đạo (Liên Hải)

– Diễn ca Tổ Liên Tông (Liên Hải)

Gia Chánh gỏi sứa chay (Hương-Việt)

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.