Thơ Về Cha

Ngồi lặng yên bên ảnh cha nhung nhớ
Phúc ngày nay được phó chúc từ người
Gene di truyền tinh tuý đạt tám mươi
Nên cuộc sống luôn an bình tự tại

Thương biết mấy mẩu chuyện xưa nhớ lại
Quấn quýt bên chân nhiều lễ hội hè
Bạn đồng trang áo mới rủ nhau khoe
Kỷ niệm đẹp thoáng bay theo mây trắng

Bao năm rồi vẫn chạnh lòng xa vắng
Nơi phương nầy quyết noi hướng tiến lên
Hoà nhả khiêm nhu cung kính người trên
Hơn thế nữa tuyệt tranh tham đố kỵ

Nhìn nhân thế giúp tăng thêm ý chí
Tinh tấn soi mình quán chiếu nội tâm
Ngày ngày luôn tỉnh thức tránh sai lầm
Hồi hướng đến cha và chúng sanh pháp giới

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.