Chiêm bái nơi đức Phật thuyết bài Kinh Lửa Cháy

Namo Sakya Muni Buddha

Một trong những Phúc Lành cao thượng!

Bạn biết chăng?

May mắn lớn nhất của cuộc đời, chẳng phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là bạn gặp được những người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn.

Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là các mối quan hệ trong cuộc sống, mối quan hệ trong công việc.
Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn, hãy tự tìm cho mình một Quý nhân – quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực.

– Thân cận người trung thực – Bạn luôn nhận được sự uy tín– Thân cận người hòa nhã
– Bạn học được cách kiềm chế bản thân<
– Thân cận người có khiếu hài hước
– Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng nụ cười.
– Thân cận người tinh tuệ – Bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu
– Thân cận người chu toàn – Bạn sẽ tự học được cách chu đáo
– Thân cận người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi
– Thân cận người thành công
– Kinh nghiệm Sống của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ.
– Thân cận người hiền trí & đạo đức- Ánh sáng của họ sẽ dìu bạn luôn hướng về Chân, Thiện, Mỹ..

Điều quan trọng nằm ở chỗ là bạn có dám bỏ đi cái tôi của mình để thân cận & học hỏi những cái hay của người khác hay không mà thôi!

– Một trong những phương pháp tốt nhất để tránh xa những rắc rối là phải giảm thiểu càng nhiều sự liên hệ với bao kẻ xấu. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã từng nói rằng, nếu chúng ta không có bất kỳ bằng hữu nào đáng tin cậy để giao tiếp, tốt hơn hết nên sống một cuộc đời đơn lẻ .

Kinh Mangala Sutta đức Phật có dạy:

– Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
LÀ PHƯỚC ĐỨC LỚN NHẤT.

Như Nhiên- T Tánh Tuệ

Chia sẻ hình ảnh thầy Như Nhiên hướng dẫn Đoàn Hành Hương White Lotus VN chiêm bái, nghe Pháp và tu tập tại nơi đức Phật thuyết Bài KINH LỬA CHÁY. Một Thánh tích rất thiêng liêng song cũng rất hiếm khi các đoàn Hành hương đến chiêm bái và tưởng niệm. (25/2/2024 )

Vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa. Qua lối giảng siêu việt của Ngài, Đức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lửa tham, sân, si) để dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua sáu căn. Sau khi nghe bài giảng nầy, toàn thể thính chúng đắc quả A la hán.

KINH LỬA CHÁY

Aditta-pariyaya Sutta
Tương Ưng Bộ Kinh
HT Thích Minh Châu dịch
Namo Buddhaya

Theo quangduc.com

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.