Hành trình vượt qua chính mình

Đến một lúc chợt bàng hoàng thảng thốt!
Thì ra cuộc sống này phù du đến thế ư?
Chỉ là bao gồm ý nghĩa của những danh từ
“Tư tưởng, ý niệm, hành xử, cảm xúc”
Trước đối tượng Cảnh, Người
được ta liên tục nhận thức !

Là tiến trình đi qua sáu cửa giác quan
Trong ý muốn phải xây dựng hay phá vỡ tan ?
Mãi loanh quanh với khái niệm… tạo thành kết luận !
Đâu biết rằng:
“Nghiệp chính là giây phút hiện tại mình đã ngu xuẩn”
Đánh mất Chánh niệm vì những rung động không bền
Chấp vào những ước mơ mong đợi ai đó đừng quên

Hãy tâm tâm niệm niệm lời Phật dạy:
Mà nội dung bài “Tiểu kinh xóm ngựa “ còn ghi lại:
-Hành trình vượt qua chính mình,
đi vào con người bên trong (1)
-Nhất là trừ khử được những cấu uế tâm,
như con dao hai lưỡi được bọc trong bao nhung!
Trong những bài kinh khác, Phật khám phá
“một tâm hạnh phúc nhất là tâm không bị dính mắc”
Và Ngài Xá Lợi Phất đáp:
“Không có cảm xúc tự chính nó là hạnh phúc”

Nay hổ thẹn cảm nhận “buồn vui xảy đến trong ngày.”
Đều do duyên nghiệp ảnh hưởng thói quen đúng, sai
Mà “ Năng lượng tinh thần phần lớn phụ thuộc “ (2)
Vậy nên “Cái học về thực tại
vốn tròn đầy ba mặt cần Giới học đi trước” !

Huỳnh Phương- Huệ Hương

(1) Bài “ TIỂU KINH XÓM NGỰA “ thứ 40 thuộc kinh Trung Bộ 1 do HT Thích Minh Châu dịch và Ni Sư Thích Nữ Trí Hải tóm tắt “ tại Xóm Ngựa Đức Phật đã có bài pháp ngắn với sự giải thích con đường chân chính của Sa môn không những chỉ có khổ hạnh bề ngoài mà còn phải TỊNH HOÁ NHỮNG Ô NHIỄM NỘI TÂM “

(2)” Sống chết có thời
Đều do duyên nghiệp
Nếu muốn đổi dời
Chuyển tâm mình trước”
HT Viên Minh

(3) thực chất của việc trì giới là không ngừng nâng cao phẩm hạnh của mọi người, là cánh cửa bước vào thế giới an định nội tâm và quan trọng hơn nữa là thăng tiến tuệ giác của tự thân trên lộ trình hướng đến giải thoát.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.