Tuổi Mùa Thu – Hạnh Phúc An Lạc

Tuổi Mùa Thu

Phước Hạnh thu này, cùng đến dây .
Lá thu vàng úa, tuổi thu gầy
Ai biết mùa sau còn được thấy ?!
Thầy bạn đồng tu, vô thường thay !
Đã trót đi chung một chuyến tàu !
Cuối đường mình sẽ, mất như nhau
Chánh niệm thơi, như chiếc lá .
Lá rơi rồi , giông tới rất mau !

Viên An

                  ~ o O o ~

 

An Lạc Tuổi Thu Rũ Nghịch Duyên

Lá có rơi, giông tố dẫy đầu
Xuân qua, hạ thoảng… đợi ai đâu
Bạn tu năm trước… người còn mất
Dẫu hiểu vô thường… đá vẫn đau

Bát Nhã thuyền từ… kề cận bên
Nhất tâm chánh Niệm giữ cho bền
Đồng tu đạo hữu chuyên tin tấn
An lạc tuổi Thu rũ nghịch duyên…

tp

                  ~ o O o ~

HẠNH PHÚC AN LẠC

Hạnh phúc thay ai được còn tu học
Tuổi Thu về tự tại nghĩ thêm chi
Luật vô thường chính ” SINH KÝ TỬ QUI”
Cùng chung tàu người xuống ga mỗi khác

Đã biết lá rơi sẽ thành hoa từ rác
Hãy vững tâm chánh niệm biết nhân duyên
Pháp khó tư nghì vi diệu thiêng liêng
Tái sinh lại kiếp sau hằng tinh tiến

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.