Tôn Kính Cha Tâm Linh

Kính thưa Thầy THÍCH THIỆN TÂM :
Con mất Cha từ ngày chưa biết Đạo
Nhiều năm trường lạc lõng chốn bụi trần
Ngơ ngác bơ vơ đâu bóng dáng người thân
Bảo ban truyền xoá tan đi phiền não

Thầy thay Cha giúp tâm linh chuyển hoá
Nghịch cảnh làm duyên ,xuôi thuận quy y
SƯ PHỤ thân thương, bất khả tư nghì
Cửa vào Đạo như thênh thang rộng mở

Nhân Lễ của Cha lòng vui hớn hở
Cơ hội tỏ bày lòng tôn kính sâu dầy
Mười năm qua nhờ dìu dắt bởi Thầy
Trình trước Phật niềm kính tin sâu sắc

“TỨ TRỌNG ÂN” ngày ngày luôn ghi khắc
Nguyện đáp đền sao vẹn nghĩa thâm sâu
Noi gương xưa, kính lễ đến bạc đầu
Tán thán Thầy cùng Cha ngàn ngàn kiếp !!!

____________

GIVING RESPECT TO MY SPIRITUAL FATHER

Dear Venerable THÍCH THIỆN TÂM
I knew nothing about Buddhism,since the day I lost my Dad…
Nowhere to hide in such chaotic world, years and years
Sadly I couldn’t find anyone who could share my loneliness
And offered or gave me good inspiration to clean my grieving

“My dearest Master ” You have just come to replace my Dad and guide me to change the dark mindfulness
Finally, in time of bad luck I have found a way to follow “REFUGEE IN THE THREE PRECIOUS TREASURES “
Master,Master. ….such an incredible words
Without you how I can step in the vast, immense world….BUDDHISM
And the chance to tell everyone such a good spirit I have on this opportunity “FATHER ‘S DAY….
Kneeling beneath Buddha I would praise my deep thanks for the last ten years
I grow up on the way you taught….

Days by days I still remember “THE FOUR IMPORTANT BENEVOLENT “
Still thinking how can I afford to give back my deepest thanks
Following the ancient tradition I promise “Keep going to respect You until I will die
Once again I raise my congratulations to Master and my father forever….forever

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.