Những Bài Học Trong Đời! – Bài Học – Hoài Không Thông…

Những Bài Học Trong Đời!

Bài học quá khứ học hoài không thuộc !
Vô ích thay phải trả giá mãi đến nay,
Vẫn ngấm ngầm theo đuổi khó khỏa khuây
Tự trách mình xuýt xoa, và tiếc nuối !

Lời giảng từ pháp thoại tuôn như thác suối
Đẩy lùi phiền não giúp thực hành liền
Tỉnh ngộ nhớ lại tiền kiếp căn duyên
Bài học cuộc đời quá ư trân quý !

Đảo ngược tình thế cần tư duy suy nghĩ !
Ta về kiên nhẫn cách thật nhiệt tâm
Đừng để năng lượng sống… tiêu phí ngầm,
Chánh niệm, thiện lành được thêm tăng trưởng.

Trí tuệ phát sinh sẽ giành lại năng lượng !

Huệ Hương

__________________

Bài học

Bài học thánh nhân ta học thuộc,
Tri túc vi lạc đúng xưa nay
Ngược lại thiên đường chẳng khỏa khuây
Mãi theo danh lợi rồi hối tiếc

Nhắm mắt than sầu nơi chín suối,
Học pháp tư duy thục hành liền
Vượt thoát khổ đau, sống tùy duyên
Chánh pháp trọn đời luôn trân quý

Hành trì miên mật không ngừng nghỉ,
Bạch liên một đóa tỏa hương tâm
Bớt lòng tham ái cơn sóng ngầm
Bài học thánh nhân nhiều vô lượng.

Điểm Lê – 28 May 2020

__________________

Bài Học

Bài học thánh nhân, thật nhiều vô lượng …
Lục tổ đã dạy giác ngộ, tại thế gian.
Hiểu thật nhiều, ứng dụng được mới … an
Vạn vật, vạn điều, đâu cũng là Phật pháp.

Ngay cả lúc xem phim ngoài xã hội.
Tuỳ cách nhìn, mọi cảnh diễn bày ra.
Mắt đạo, mắt đời, nhận suy lý khác xa.
Cùng một cảnh… đạo đời, lý giải khác.

Vậy cho nên, muốn biết chân Cực Lạc.
Hoặc Niết Bàn, vắng lặng Tham, Sân, Si.
Giữ tâm an, thấy Niết Bàn, Cực Lạc không xa.
Ngay hiện tại, không vẽ vời sau khi chết !!?

Phật Pháp Tại Thế Gian, Đừng tìm nơi khác …

Viên An

__________________

Bài Học – Hoài Không Thông…

Phật Pháp thế gian học hoài khó thuộc
Cứ loanh quanh luân hồi qúa khứ… nay
̣Để não phiền quấn quýt… mãi khôn khuây
̣Đời gió thoảng, vần xoay… thân, phận nuối

Phật Pháp thế gian học hoài nguồn suối
Vừa dừng Tâm, lại… bương bãi trôi liền
Có phải chăng… vì nặng vướng nghịch duyên
Lãng quên mau, những lời răn, dặn qúy…

Phật Pháp thế gian học hoài không nghĩ
Cũng chỉ là… cuốn phim chẳng để tâm
Thì tránh sao đời chứa mãi sóng ngầm
Vòng sanh, tử, tham, sân, si mộng tưởng

Phật Pháp học, phải hành… quán định lượng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.