Xem Sơ Lược Thái Ất Tử Vi Năm Giáp Thìn 2024


Xin nhấn vào Nam hay Nữ của tuổi để mở bản số Tử Vi 2024 của tuổi bạn muốn xem

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM GIÁP THÌN 2024

TUỔI NAM MẠNG NỮ MẠNG
Mậu Tý 17 tuổi Nam Nữ
Bính Tý 29 tuổi Nam Nữ
Giáp Tý 41 tuổi Nam Nữ
Nhâm Tý 53 tuổi Nam Nữ
Canh Tý 65 tuổi Nam Nữ
Kỷ Sửu 16 tuổi Nam Nữ
Đinh Sửu 28 tuổi Nam Nữ
Ất Sửu 40 tuổi Nam Nữ
Quý Sửu 52 tuổi Nam Nữ
Tân Sửu 64 tuổi Nam Nữ
Mậu Dần 27 tuổi Nam Nữ
Bính Dần 39 tuổi Nam Nữ
Giáp Dần 51 tuổi Nam Nữ
Nhâm Dần 63 tuổi Nam Nữ
Canh Dần 75 tuổi Nam Nữ
Kỷ Mẹo – 26 Tuổi Nam Nữ
Đinh Mẹo 38 tuổi Nam Nữ
Ất Mẹo 50 tuổi Nam Nữ
Quý Mẹo 62 tuổi Nam Nữ
Tân Mẹo 74 Tuổi Nam Nữ
Canh Thìn 25 tuổi Nam Nữ
Mậu Thìn 37 tuổi Nam Nữ
Bính Thìn 49 tuổi Nam Nữ
Giáp Thìn 61 tuổi Nam Nữ
Nhâm Thìn 73 tuổi Nam Nữ
Tân Tỵ 24 tuổi Nam Nữ
Kỷ Tỵ 36 tuổi Nam Nữ
Đinh Tỵ 48 tuổi Nam Nữ
Ất Tỵ 60 tuổi Nam Nữ
Quý Tỵ 72 tuổi Nam Nữ
Nhâm Ngọ 23 tuổi Nam Nữ
Canh Ngọ 35 tuổi Nam Nữ
Mậu Ngọ 47 tuổi Nam Nữ
Bính Ngọ 59 tuổi Nam Nữ
Giáp Ngọ 71 tuổi Nam Nữ
Qúy Mùi 22 tuổi Nam Nữ
Tân Mùi 34 tuổi Nam Nữ
Kỷ Mùi 46 tuổi Nam Nữ
Đinh Mùi 58 tuổi Nam Nữ
Ất Mùi 70 tuổi Nam Nữ
Giáp Thân 21 tuổi Nam Nữ
Nhâm Thân 33 tuổi Nam Nữ
Canh Thân 45 tuổi Nam Nữ
Mậu Thân 57 tuổi Nam Nữ
Bính Thân 69 tuổi Nam Nữ
Ất Dậu 20 tuổi Nam Nữ
Qúy Dậu 32 tuổi Nam Nữ
Tân Dậu 44 tuổi Nam Nữ
Kỷ Dậu 56 tuổi Nam Nữ
Đinh Dậu 68 tuổi Nam Nữ
Bính Tuất 19 tuổi Nam Nữ
Giáp Tuất 31 tuổi Nam Nữ
Nhâm Tuất 43 tuổi Nam Nữ
Canh Tuất 55 tuổi Nam Nữ
Mậu Tuất 67 tuổi Nam Nữ
Đinh Hợi 18 tuổi Nam Nữ
Ất Hợi 30 tuổi Nam Nữ
Quý Hợi 42 tuổi Nam Nữ
Tân Hợi 54 tuổi Nam Nữ
Kỷ Hợi 66 tuổi Nam Nữ

Nguồn: http://XemTuong.net

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.