Báo Hương Đạo – Số 18 – 2007


Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@hoanghiem.org – Phone: 61 03 9312 5729 – Fax: 61 03 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA

Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Tường thuật lễ Đại Giới Đàn Sydney 07 – 2007

Bông hồng nào cho cha (Đồng Minh)

Vu Lan viễn xứ (Minh Quang)

Tịnh độ bảo huấn (TK Thích Thiện Hữu)

Lời khấn nguyện trong các trai đàn (Thanh Võ – song ngữ)

Hạnh phúc chân thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Người chiến binh yêu mẹ (Thiện Đức)

Nghĩ về đàn tế chiến sĩ trận vong (Tâm Khai)

Nhà sư trẻ gốc Việt thọ giới tỳ kheo Tây Tạng (Tâm Thành)

Chất thơ trong CD Hương Cỏ Hương Trời (TK Thích Thiện Hữu)

Đi về cõi tịnh (Tịnh Nghiêm – Nghiêm Xuân Cường)

Mẹ Âu Cơ (Võ Thị Đồng-Minh)

Nhật ký tu học (Viên An)

Hãy buông ra (Phạm Đà Giang)

Làm gì có Niết Bàn (Phạm Đà Giang)

Tìm hiểu về thất bảo (Diệu Ngọc)

Những tấm lòng nghĩa hiệp (Phạm Đà Giang)

Media Release 2 July 2007

Tiểu sử đại thiền giả Milarepa (MS sưu tầm)

Chuyển càn khôn trì thủ giới luật (HT Tuyên Hóa – song ngữ)

Phosphorous trong người và thực phẩm (Bùi Thế Trường)

Bệnh Glaucoma (Tú Nghiêm)

Đức Phật và Phật Pháp của Ngài (Song ngữ Anh Việt)

Nhạc Vô lượng tâm (La Tuấn Dzũng)

Thơ

Bài thơ tặng Mẹ (Minh Chiếu)

Vu Lan về nhớ Mẹ (Đồng Minh)

Gió về (Lý Thừa Nghiệp)

Sáng chủ nhật chùa Hoa Nghiêm (Minh Chiếu)

Lễ hội Vu Lan (Tảo Giang)

Về Mẹ – Khung trời mua đông – Nhánh rong (Lý Thừa Nghiệp)

Vũ điệu Shiva (Tuệ Không)

Vườn thơ Hương Đạo (Liên Hải)

Hoa rơi trên kệ Phật (TK Thích Thiện Hữu)

Comments are closed.